- Prodaja sajtova i domena - http://www.prodajsajt.com -

kontraverzija.com + fb + twitter

Prodajem kontraverzija.com domen, fejsbuk i twitter stranice sa @kontraverzija i /kontraverzija url

Kontakt: kontakt@kontraverzija.com